Oferta

Tworzenie analiz przedwdrożeniowych przedsiębiorstw

Każde przygotowane przez nas wdrożenie poprzedzone jest szczegółową analizą Państwa firmy. Tylko dzięki niej jesteśmy w stanie poznać specyfikę przedsiębiorstwa oraz jego problemy. Polega ona na zdefiniowaniu procesów zachodzących w Państwa firmie, ocenie ich poprawności i możliwości optymalizacji. Bardzo często już sama analiza przynosi wiele korzyści, gdyż wskazuje na słabe punkty w organizacji przedsiębiorstwa i pozwala zastąpić je ulepszonymi działaniami. Na tym etapie definiują Państwo również swoje wymagania odnośnie funkcjonalności systemu ERP, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostosować oprogramowanie do konkretnych potrzeb. Wyniki analizy przedwdrożeniowej przedstawione są w dokumencie, który jest podstawą do utworzenia specyfikacji funkcjonalności wdrażanego oprogramowania.

Wdrożenia systemu ERP, Microsoft Dynamics NAV (Navision)

Oferujemy Państwu kompleksowe wdrożenia oprogramowania Microsoft Dynamics NAV (Navision), poczynając od etapu diagnozy potrzeb klienta, a kończąc na wsparciu użytkowników systemu. Podczas wdrożeń stosujemy opracowaną przez firmę Microsoft metodologię Sure Step, która opisuje procesy projektowe oraz narzędzia wspierające zarządzanie projektami. Pozwala ona na znaczne zmniejszenie czasu wdrożenia, obniżenie kosztów i zmniejszenie ryzyka.
Wyznajemy zasadę, że nie chcemy być jedynie dostawcą oprogramowania, ale partnerem, który swoim doświadczeniem i posiadaną wiedzą, pomaga osiągać sukces, wynikający z użytkowanego systemu. Nasze podejście do współpracy, spowodowało, że zaufało nam już wielu klientów z różnych branż, którzy zadowoleni ze świadczonych usług, polecają firmę NAV SERWIS innym przedsiębiorstwom.

Modyfikacje istniejących funkcjonalności

Specyfika architektury oprogramowania Microsoft Dynamics NAV (Navision) pozwala na dostosowanie jego funkcjonalności do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Jesteśmy w stanie ulepszyć praktycznie każdy element systemu, aby usprawnić działanie użytkowników. Podczas wykonywania modyfikacji, zwracamy szczególną uwagę, aby były one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie wpływały na spójność prezentowanych danych.

Tworzenie nowych modułów, raportów i analiz

Nasza firma na prośbę klientów tworzy nowe moduły, raporty oraz analizy. Dzięki nim, uzyskają Państwo jeszcze więcej korzyści z używanego oprogramowania. Ponadto jesteśmy w stanie wykonać dodatkowe modyfikacje takie jak połączenia z innymi systemami informatycznymi, czy też export/import danych np. z systemów bankowych.
Liczba nowoutworzonych przez nas funkcjonalności, sprawia, że bardzo czesto dysponujemy gotowymi rozwiązaniami, które po drobnych modyfikacjach możemy zaproponować innym firmom.

Szkolenia użytkowników

Podstawą skutecznej pracy z systemem Microsoft Dynamics NAV są dobrze przeszkoleni użytkownicy. Oferujemy szkolenia z obsługi oprogramowania, zarówno podczas przeprowadzanych przez nas wdrożeń, jak i dla klientów zewnętrznych, którzy chcą przeszkolić swoich pracowników. Do każdego szkolenia podchodzimy indywidualnie, starając się dobrać materiały i program szkoleniowy do specyfiki przedsiębiorstwa i zakresu obowiązków poszczególnych osób uczestniczących w szkoleniu.

Powdrożeniowe wsparcie prac użytkowników

Dla firm korzystających z oprogramowania Microsoft Dynamics NAV oferujemy pełne wsparcie z zakresu obsługi systemu (support). Obsługa taka zazwyczaj odbywa się w sposób zdalny (telefon, email, zdalny pulpit), a na życzenie Klienta, udzielamy również bezpośredniego wsparcia w jego siedzibie. Gwarantujemy szybki czas reakcji i fachowość udzielanych porad, przy zachowaniu bardzo atrakcyjnych stawek cenowych.

Audyt działających systemów

Na życzenie Klientów, przeprowadzamy audyty działających już systemów. Podczas nich sprawdzimy zgłaszane przez Państwa uwagi, a także zaproponujemy działania mające na celu poprawienie błędów lub optymalizację działań. Ponadto dzięki takim audytom, jesteśmy w stanie wnieść do Państwa systemu nowe pomysły, które zwiększą funkcjonalność oprogramowania i przyspieszą pracę użytkowników.

Licencje

Dla naszych klientów oferujemy licencje na oprogramowanie Microsoft Dynamics NAV (Navision) w promocyjnych cenach. Wysokie rabaty przyznajemy zarówno dla nowych klientów, jak i firm pragnących dokupić dodatkowych użytkowników lub obiekty. W celu uzyskania wyceny licencji, prosimy o kontakt poprzez nasz formularz kontaktowy.

Więcej o licencjach...